Logolink projektu Anglicky v odborný předmětech

ANGLICKY V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.09/04.0002

Charakteristika projektu

Hlavním cílem projektu je ve spolupráci s firemním sektorem vytvořit systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, který bude zahrnovat odborné vzdělávání a stáže v podnicích, jež budou zaměřeny na metodickou pomoc a podporu zavedení výuky části témat odborných předmětů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, ICT a ekonomiky v anglickém jazyce. Projekt se formou DVPP zaměřuje na metodickou podporu vyučujících vybraných odborných předmětů tak, aby mohli část výuky těchto předmětů vést v anglickém jazyce.

Pro splnění tohoto cíle projektu musí být po dobu realizace projektu vytvořeno, akreditováno, pilotně realizováno a evaluováno 9 vzdělávacích programů DVPP, doplněno o 3 stáže ve firemním prostředí.

Mezi klíčové aktivity projektu patří zejména:

  • Tvorba a akreditace
    • vytvoření podmínek pro realizační tým a odborné řešitele
    • příprava a akreditace VP, stáží a metodických materiálů pro DVPP
  • Stáž ve firmě
  • Pilot a evaluace - harmonogram klíčových aktivit

Realizace projektu

  • zahájení: 01.08.2011
  • ukončení : 28.02.2013

Doba trvání projektu:

19 měsíců

Celkové náklady:

6.980.938 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Styleweb.cz - tvorba www stránek, seo a www prezentace